Individuele begeleiding

 Individuele begeleiding is een vorm van ondersteuning die specifiek gericht is op het begeleiden en ondersteunen van individuen in hun dagelijks leven. Het hoofddoel van individuele begeleiding is om hen te helpen bij het vergroten van hun zelfredzaamheid, actieve deelname in de samenleving en het succesvol omgaan met diverse uitdagingen. Bij individuele begeleiding ontvang je van je zorgverlener tips en adviezen. Je kunt deze begeleiding aanvragen voor hulp bij verschillende aspecten van je leven, zoals:

  • Dagindeling: Het structureren van je dagelijkse activiteiten.
  • Activiteiten: Hierbij kun je denken aan boodschappen doen en het uitvoeren van hobby’s.
  • Sociale contacten: Ondersteuning bij het onderhouden van relaties en sociale interacties.
  • Administratie en geldzaken: Hulp bij het regelen van je financiën en administratieve taken.
  • Vaardigheden oefenen: Bijvoorbeeld lezen, schrijven of andere praktische vaardigheden23.

De manier waarop je individuele begeleiding kunt aanvragen, hangt af van je situatie:
De gemeente

Volwassenen vallen meestal onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Je vraagt individuele begeleiding dus aan bij de gemeente. Let op: er kunnen verschillen zijn tussen wat gemeenten wel en niet vergoeden.
Voor kinderen tot 18 jaar: Zij vallen onder de Jeugdwet. Ook hier kun je individuele begeleiding aanvragen bij de gemeente.
Wet langdurige zorg (Wlz)

In dit geval kun je individuele begeleiding uit de Wlz vergoed krijgen. Wil je zelf je zorgverleners kiezen en bepalen wanneer en hoe ze jou helpen? Dan kun je bij het zorgkantoor een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen.
Kortom, individuele begeleiding is maatwerk dat afgestemd wordt op jouw specifieke behoeften en situatie


Wil je meer weten over uw mogelijkheden ga dan via de link hiernaast naar ons contactformulier en vul die in en druk op de knop verzenden.