Ontwikkelingen

Zoals in onze toekomstvisie staat beschreven willen wij, binnen een periode van 3 jaar, verdergaande samenwerking realiseren met andere zorgverleners. Wij geloven in de kracht van het delen van gelijke waarden en doelstellingen ten einde de zorgvrager zo optimaal mogelijk te kunnen bedienen. Wij zijn ervan overtuigd dat een dergelijke samenwerking een toegevoegde waarde voor de samenwerkende gemeenten zal zijn.


Het bundelen van kracht heeft veel voordelen, bijvoorbeeld:

  • Administratief
  • Opleidingen en training
  • Kostenbesparing voor zowel de zorgverlener als ook voor Gemeenten
  •  Schaalvergroting
  • Breder en onderscheidend zorgaanbod
  • Marktcommunicatie
  • Tegengaan versnippering in zorgaanbieders (met name voor Gemeenten interessant)
  • Efficiënte aanbesteding

Wij zijn nu al bezig om de contouren van een dergelijke samenwerking in kaart te brengen. Zodra er meer nieuws omtrent dit onderwerp te melden is, dan zullen wij dat via de website doen.