Je hebt een  zorgindicatie, wat nu?
We noemen twee situaties bij cliënten vanaf 18 jaar:

  • Je hebt een zorgindicatie van de gemeente vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
  • Je hebt een zorgindicatie gekregen van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). 

Met een indicatie vanuit de WMO of WLZ kun je de benodigde zorg ontvangen dan wel inkopen. Er zijn aanbieders die dit doen op basis van Zorg In Natura(ZIN). Wemazorg echter biedt deze zorg op basis van een Persoons Gebonden Budget (PGB). Cliënten kiezen bewust voor PGB vanwege de behoefte aan eigen regie op hun leven en maatwerk. Wemazorg kan ondersteuning bieden die aansluit bij jouw wensen en mogelijkheden. 

Hoe doen we dat?

We gaan eerst met jou, en met eventuele zorgverleners of andere betrokkenen in gesprek om te inventariseren wat je nodig hebt en je wensen daarbij.  Wij helpen jou met zaken waar jij in het dagelijks leven tegenaan loopt en waar de WMO of Wlz een oplossing of ondersteuning kan bieden. We maken, samen met jou, een zorgplan. Dat doen we op een duidelijke, heldere manier, zodat jij precies weet waar je aan toe bent. Vervolgens gaan we samen met jou aan de slag.