Wonen met zorg met ambulante begeleiding en 24-uurs nabijheid 

Een fijn thuis is voor iedereen belangrijk. Wemazorg kan ondersteuning bieden als het zelfstandig wonen niet of niet op de belangrijke onderdelen lukt. Wij hebben hiervoor verschillende mogelijkheden:

 • We kunnen ambulante begeleiding bieden, dit kan bij een jongere die nog thuis bij ouder(s) woont of we kunnen een extra steuntje in de rug bieden als je op jezelf woont, maar nog wel ondersteuning nodig hebt bij bijvoorbeeld de organisatie van je huishouden, het omgaan met budgetten, post/administratie, begeleiding bij het koken en schoonhouden van je woning of het onderhouden van je sociale contacten. 
 • Ook bieden wij begeleid wonen. Je huurt bijvoorbeeld zelfstandig een kamer met een gezamenlijke woonkamer/keuken en badkamer. 

Wij geven in alle situaties een steuntje in de rug, je eigen stap naar een zelfstandig leven te zetten. We leveren hierbij maatwerk. Jij houdt de regie en samen met je begeleider bepaal je jouw doelen! 

 •  Van jou verwachten we dat je iets van je toekomst wilt maken en daar zelf actief
   aan werkt;
 • Je wilt daarbij begeleid worden; 
 • Je bent 18 jaar of ouder;
 • Je hebt voor minimaal twintig uur in de week werk, een opleiding, vrijwilligerswerk of dagbesteding of bent bereid om dat te gaan doen;
 • Je hebt een inkomen om je huur en de andere kosten van je levensonderhoud te betalen;
 • Je houdt je aan de regels van begeleid wonen;
 • Je hebt geen grote gedragsproblemen of verslavingen, je kunt je handhaven in (kleine) groepen.


Wemazorg biedt tevens 24-uurs nabijheid. Dit houdt in dat in geval van calamiteiten je 24 uur per dag een beroep kunt doen op onze begeleiders. Zij zijn niet 24 uur per dag op de locatie waar jij woont, er is een telefonische bereikbaarheidsdienst die, zo nodig binnen 15 minuten bij jou zijn.


Wemazorg werkt uitsluitend op basis van een Persoons Gebonden Budget (PGB) vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Voor de WLZ geldt dat er een indicatie moet zijn afgegeven uit de categorie VG 1  - 6, LG 1  - 4 of GGZW 1