Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten van Wemazorg. De raad bestaat uit vertegenwoordigers van de cliënten die ambulante begeleiding ontvangen en van de cliënten die onze dagbesteding bezoeken. 

In de cliëntenraad worden onderwerpen besproken om af te stemmen, zoals over activiteiten, faciliteiten op de dagbesteding, de kwaliteit van de begeleiding en ook kunnen onderwerpen voorgedragen worden door de leden. De cliëntenraad zorgt voor het verslag van wat er in de cliëntenraad is besproken. Zo is iedereen op de hoogte van alles dat speelt en kan iedereen daarover meepraten.

Ontvang jij begeleiding van Wemazorg en heb jij iets dat belangrijk is voor de cliëntenraad om te bespreken? Stuur dan een mail naar cliëntenraad@wemazorg.nl. Uiteraard kan je ook contact opnemen via jouw begeleider.