Privacyreglement

Voor Wemazorg is de veiligheid van persoonsgegevens belangrijk. Ons Privacyreglement biedt voor onze cliënten uitgebreide  waarborgen en garanties.


Autoriteit Persoonsgegevens

Wanneer er desalniettemin klachten zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan willen wij u graag helpen. U kunt echter ook, op grond van de privacywetgeving een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Website: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
Telefoon: 088 – 1805 250

 

Download hier onze privacyreglement